مامەڵەکان

...

ڤێلا بۆ فرۆشتن

هەولێر - مامۆستایان...
 1400000 دۆلار
500 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هیوا ستی
 220000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 32ی پارك
 400000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 130000 دۆلار
150 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گرین لاند
 290000 دۆلار
600 مەتر2
زیــاتر
...

ڤێلا بۆ فرۆشتن

هەولێر - وەزیران
 1200000 دۆلار
570 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - ئەندازیارا...
 350000 دۆلار
320 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - كارێزان
 95000 دۆلار
100 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 5ی حه‌سارۆ...
 100000 دۆلار
204 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - موفتی
 185000 دۆلار
180 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 350000 دۆلار
216 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - شارەوانی
 130000 دۆلار
125 مەتر2
زیــاتر
Developed By : SmartHand Co.