مامەڵەکان

...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 5ی حه‌سارۆ...
 107000 دۆلار
176 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 147500 دۆلار
150 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 169000 دۆلار
170 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 250000 دۆلار
225 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 97000 دۆلار
134 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - برایه‌تی
 210000 دۆلار
150 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گوندی ئارا...
 275000 دۆلار
240 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هیوا ستی
 200000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 95000 دۆلار
100 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 185000 دۆلار
225 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گوندی كۆری
 68000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 32ی پارك
 310000 دۆلار
250 مەتر2
زیــاتر
Developed By : SmartHand Co.