مامەڵەکان

...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گه‌ڕه‌كی ك...
 370000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 300000 دۆلار
240 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 160000 دۆلار
250 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ کڕین

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 110000 دۆلار
125 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - عه‌داله‌
 140000 دۆلار
153 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - زین ستی
 165000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - كه‌رتی 55
 145000 دۆلار
150 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ بەکرێدان

هەولێر - نه‌سیج
 650 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 88000 دۆلار
100 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - بیركۆتی نو...
 50000 دۆلار
100 مەتر2
زیــاتر
...

ڤێلا بۆ فرۆشتن

هەولێر - ماس ستی
 240000 دۆلار
240 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 120000 دۆلار
125 مەتر2
زیــاتر
Developed By : SmartHand Co.