مامەڵەکان

...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هیوا ستی
 380000 دۆلار
420 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هیوا ستی
 400000 دۆلار
400 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 32ی پارك
 300000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

شوقە بۆ فرۆشتن

هەولێر - شاهان ستی
 48500 دۆلار
128 مەتر2
زیــاتر
...

مەزرەعە بۆ فرۆشتن

هەولێر - پی ڕه‌ش
 65000 دۆلار
2000 مەتر2
زیــاتر
Developed By : SmartHand Co.